Komunikace, letišťe a sportovní areály - Frýdek,Místek